Utvärdering

Varför ska man utvärdera?

UtvärderingOm man satsar resurser på ett projekt är det också viktigt att utvärdera det. Samhällets resurser är begränsade och genom att utvärdera projekt kan man bidra till att resurserna används på ett klokt sätt. Genom att utvärdera får man veta om ett projekt bör genomföras igen och hur det bör förändras och utvecklas. Dessutom slipper olika aktörer att uppfinna hjulet på nytt varje gång!

Utvärderingar genomförs bland annat för att undersöka om definierade mål har uppnåtts, för att upptäcka eventuella negativa effekter och för att kunna vidareutveckla projektet inför framtiden.

Utvärdering av effekt eller process?

Utvärderingar kan innehålla olika sorters undersökningsfrågor. Dessa kan delas in i två huvudtyper: frågor som handlar om projektets effekter (Vilken skillnad gjorde projektet?) och frågor som handlar om projektets process (Hur genomfördes projektet?). Effektutvärderingen hjälper oss att veta om projektet ledde till några förbättringar medan processutvärderingen hjälper oss att förstå varför projektet var framgångsrikt eller inte. Både effektutvärdering och processutvärdering är viktigt, och man bör i de allra flesta fall göra båda delar!

Använda kvantitativ eller kvalitativ metod?

Vid effektutvärdering används i de allra flesta fall kvantitativ metod. I processutvärderingen tittar man närmare på den så kallade ”svarta lådan” för att se vad som hände i projektet och hur det kan ha påverkat effekten. För vissa delar av processutvärderingen kan kvantitativa metoder användas – man kan till exempel räkna hur många deltagare som närvarat vid en viss aktivitet. För andra delar av processutvärderingen passar kvalitativa metoder betydligt bättre. Kvalitativa metoder används till exempel för att undersöka hindrande och möjliggörande faktorer vid genomförandet.

Vem ska utvärdera?

UtvärderingNär ett projekt ska utvärderas kan man använda en intern eller en extern utvärderare. Valet beror på syftet med projektet och målen för utvärderingen. Fördelen med en intern utvärderare är att en intern person är väl insatt i projektet och därför inträngande kan belysa vissa aspekter, men nackdelarna är att det kan vara svårt att skilja på rollen som personal och utvärderare, att det finns en risk att man väljer att tona ner misslyckanden samt att man ofta har brist på erfarenhet av utvärderingsarbete.

Fördelarna med att ta in en extern person för att göra en utvärdering är att en extern utvärderare har distans och kan vara mer allsidigt belysande, samtidigt som han eller hon kan ha expertkunskap i utvärderingsmetoder. Här kan du läsa om våra tjänster.