Fokusgrupper – det sparar väl tid?

När man ska intervjua står valet mellan individuella intervjuer och fokusgrupper med flera deltagare. Det är inte ovanligt att fokusgrupper föreslås för att det ”borde spara tid”. Sanningen är ofta precis tvärtom. Fokusgrupper tar mycket tid i anspråk när det gäller planering, transkribering och analys – men om metoden används på rätt sätt finns det många andra fördelar.

Fokusgrupper tar tid, men kan ha många fördelar

Fokusgrupper tar tid, men kan ha många fördelar

Continue reading