Är inte kvantitativ metod mer tillförlitlig?

Man får ofta höra att kvantitativ metod borde vara mer tillförlitlig än kvalitativ metod, eftersom ”siffror inte ljuger” och eftersom ”statistik inte är subjektiv”. Detta är ett väldigt intressant ämne! Faktum är att både kvantitativ och kvalitativ metod innehåller ett visst mått av subjektivitet, och att båda metoderna kräver kompetenta utförare.

Kvantitativ eller kvalitativ metod - det är frågan!?

Kvantitativ eller kvalitativ metod – det är frågan!?

Continue reading