Om oss

Helena Bergström, utvärderareJag som ansvarar för de kvalitativa undersökningarna och arbetar som utvärderare på Vitexo heter Helena Bergström. Jag är Med. Dr i folkhälsovetenskap och har arbetat i över 10 år med folkhälsofrågor, projektplanering, utvärdering och kvalitativa metoder inom Stockholms läns landsting och på Karolinska Institutet.

Jag har gått ett flertal forskarutbildningskurser i kvalitativ metod och intervjuteknik och undervisat högskolestudenter i projektplanering och interventions- och implementeringsforskning. Jag har lett flera interventionsprojekt på Karolinska Institutet och arbetat som utvärderare och med metodstöd på enheten för Metodutveckling och utvärdering inom Stockholms läns landsting. Nedan presenteras ett urval av tidigare publikationer innehållande kvalitativ metod.

Vetenskapliga artiklar

 • Bergström H, Haggård U, Norman Å, Sundblom E, Elinder LS and Nyberg G. Factors influencing the implementation of a school-based parental support programme to promote health-related behaviours — interviews with teachers and parents. BMC Public Health, 2015. Läs mer här.
 • Sundblom E, Bergström H and Elinder LS. Understanding the implementation of a multi-component health promotion intervention for adults with intellectual disabilities in Sweden. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. 2015. Läs mer här.
 • Bergström H, Elinder LS and Wihlman U. Barriers and facilitators in health education for adults with intellectual disabilities – a qualitative study. Health Education Research, 2014;29:259-271. Läs mer här.
 • Wahlgren L, Bergström H and Marttila A. Promoting health of people with intellectual disabilities: Views of professionals working in group homes. Journal of Intellectual Disabilities, 2014;18:113-128. Läs mer här.
 • Bergström H and Wihlman U. The role of staff in health promotion in community residences for people with intellectual disabilities: variation in views among managers and caregivers. Journal of Intellectual Disabilities, 2011;15:167-76. Läs mer här.

Rapporter

 • Bergström H, Sundblom E och Elinder LS. Fokus Hälsa. Erfarenheter och goda exempel från hälsofrämjande arbete i grupp- och servicebostäder. Arbetsrapport 2014:4. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting, 2014.
 • Bergström H, Gråhed I, Sundblom E, Hagströmer M och Elinder LS. Hälsofrämjande gruppbostad. Planering, genomförande och utvärdering av ett hälsofrämjande program. Rapport 2013:5. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting, 2013.
 • Bergström H. Bra mat- och rörelsevanor i förskolan. Hur kan ”samling kring maten” ge stöd i arbetet? Rapport: 43. Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting, 2008.
 • Bergström H. Arbete med mat och rörelse inom mödrahälsovården i resursfattiga områden – får barnmorskorna stöd av materialet ”Bra mat och rörelse för gravida”? Rapport: 40. Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting, 2008.
 • Bergström H, Sandström U och Sundblom E. Mat rörelse och hälsa i gruppbostaden. Rapport: 38. Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting, 2008.

Böcker & bokkapitel

 • Bergström H. Health promotion for adults with intellectual disabilities. Evaluation of a multi-component intervention in community residences. Karolinska Institutet, 2014.
 • Elinder LS, Kwak L (red.) Evidensbaserat folkhälsoarbete. Studentlitteratur, 2014.