Fokusgrupper – det sparar väl tid?

När man ska intervjua står valet mellan individuella intervjuer och fokusgrupper med flera deltagare. Det är inte ovanligt att fokusgrupper föreslås för att det ”borde spara tid”. Sanningen är ofta precis tvärtom. Fokusgrupper tar mycket tid i anspråk när det gäller planering, transkribering och analys – men om metoden används på rätt sätt finns det många andra fördelar.

Fokusgrupper tar tid, men kan ha många fördelar

Fokusgrupper tar tid, men kan ha många fördelar

Varför tar en fokusgrupp mer tid?

När man arrangerar fokusgrupper träffar man flera deltagare (ofta 4-8 stycken) samtidigt under en begränsad tidsperiod (ca 1,5 – 2 timmar). Det borde ju vara tidseffektivt? Nja, sanningen är den att det kan ta lång tid att planera och arrangera en fokusgrupp. Flera deltagare ska kunna samlas på samma tidpunkt och på samma ställe, och det kräver betydligt mer planering än en individuell intervju. Att transkribera och analysera en fokusgruppsdiskussion tar också längre tid än att transkribera och analysera individuella intervjuer. Så varför ska man välja att genomföra fokusgruppsdiskussioner då? Jo, det ska man göra om man har en frågeställning som passar att bli besvarad genom en fokusgrupp.

När ska man välja att arrangera fokusgrupper?

Fokusgrupper passar utmärkt när man vill ha information om normer, attityder och diskussioner i en grupp. I en fokusgrupp interagerar flera deltagare med varandra, och på det sättet får man inblick i gruppens värderingar och i de sociala processer som sker. Däremot är det inte säkert att man får veta vad varje individ tycker och tänker, eller har för erfarenheter. Låt oss ta ett exempel!

Säg att du vill ställa frågor om ett känsligt ämne, som sex. Om du vill veta hur en viss grupp (elever, föräldrar eller sjuksköterskor) diskuterar kring sex och vilka normer och attityder som finns kring sex i gruppen – då ska du arrangera en fokusgrupp. Om du istället vill veta vad det finns för personliga tankar och erfarenheter kring sex – då ska du göra individuella intervjuer. Valet av intervjumetod – individuella intervjuer eller fokusgrupper – har alltså ingenting med tidseffektivitet att göra. Valet av metod beror helt och hållet på frågeställningen och studiens syfte!

Individuella intervjuer eller fokusgrupper? Det beror på frågeställningen.

Individuella intervjuer eller fokusgrupper? Det beror på frågeställningen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *