Är inte kvantitativ metod mer tillförlitlig?

Man får ofta höra att kvantitativ metod borde vara mer tillförlitlig än kvalitativ metod, eftersom ”siffror inte ljuger” och eftersom ”statistik inte är subjektiv”. Detta är ett väldigt intressant ämne! Faktum är att både kvantitativ och kvalitativ metod innehåller ett visst mått av subjektivitet, och att båda metoderna kräver kompetenta utförare.

Kvantitativ eller kvalitativ metod - det är frågan!?

Kvantitativ eller kvalitativ metod – det är frågan!?

Både kvantitativ och kvalitativ metod innehåller subjektivitet

Men hur kan kvantitativ metod vara subjektiv tänker du? Jo, först och främst väljer forskaren vilka frågor han eller hon tänker ställa. Ofta bestämmer forskaren dessutom vilka svarsalternativ som ska finnas. Redan här har forskaren blandat sig i med sin förförståelse. När resultaten sedan ska sammanställas och presenteras väljer forskaren vilka frågor som ska lyftas upp, på vilket sätt de ska visas samt ger ett förslag på hur de ska tolkas. Det finns ingen forskning och ingen statistik som inte innehåller viss subjektivitet!

Inom kvalitativ metod spelar forskarens förförståelse också stor roll. Forskarens bakgrund och erfarenheter påverkar vilka frågor han eller hon väljer att ställa och i en intervjusituation kan forskarens bakgrund, yrke och personlighet påverka hur intervjupersonen väljer att svara. Inom kvalitativ metod finns dock en mer uttalad medvetenhet om detta och kvalitativa forskare är alltid mycket noga med att beskriva sin personliga förförståelse och lyfta fram hur den eventuellt kunnat påverka svaren och resultatet.

Kvantitativ eller kvalitativ metod?

Vilket är då bäst – kvantitativ eller kvalitativ metod? Ett sådant svar finns förstås inte. Både kvantitativ och kvalitativ metod kan bidra med värdefull information och vilken metod som bör väljas beror på studiens frågeställning. I vissa studier, särskilt vid utvärdering av projekt, kan en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod vara det allra bästa!

Kvantitativ och kvalitativ metod

Ofta är en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod den bästa lösningen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *